Projekty

Ve spolupráci s renomovanými odborníky připravujeme projekt OBR (Osvěta Budoucích Rodičů). Netradiční vzdělávání bude cíleno na budoucí nebo stávající mladé rodiče, ukážeme nejdůležitější momenty pro zdraví počatého dítěte, 7 základních kroků správné výchovy dětí a také některá úskalí výchovy. Součástí projektu je využití zkušeností renomovaných lektorů a lidí z praxe.

Prvním krokem je proto publikování nejzajímavějších vystoupení skvělých lektorů a skutečných odborníků z praxe.

PROJEKT OBR (Osvěta Budoucích Rodičů)


I. Na startovní čáře úspěšného života

Co si lze pod tímto okřídleným nápisem představit? Je to velmi jednoduché. V posledních několika letech se objevily spory a články o nerovném přístupu ke vzdělávání a velkých rozdílech mezi dětmi nastupujících do vzdělávacího systému. Část z nich je podložena realitou, nikdo se však do hloubky nezabývá pravými příčinami tohoto stavu.  Někteří politici stav vnímají, ale v záplavě úkolů a slibů nemají čas na dlouhodobé a účinné koncepce řešení. Pokud stále není jasné, o co jde, stačí se podívat do nového občanského zákoníku - zákon 89/2012, § 858:

"Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud."

A zde je jádro celého problému. Poměrně velká část mladých lidí se domnívá, že když založí rodinu a přivedou na svět dítě a všichni (nebo většina) dítě miluje, tak to stačí. Nevědí však téměř nic o výchově (ze své rodiny si přinášejí nějaký model) a netuší, že v dítěti svým přístupem a vzorem vytvářejí základní charakterové a morální hodnoty (a to do 3 let věku dítěte), dost často s ním málo komunikují a předpokládají, že to za ně udělá mateřská škola a následně škola. Proto přicházejí k zápisům do škol děti čím dál víc krásně oblečené, ale sociálně a komunikačně nevyzrálé, citově a rozumově značně nevyrovnané nebo dokonce zanedbané. 

Co s tím?" Vychovávat" rodiče, když už mají děti, je pozdě. Jedinou možnou cestou je působit na mladé lidi v době, než zakládají rodinu. V základních školách funguje na určité úrovni rodinná a sexuální výchova. To je však naprosto nedostačující, protože vede pouze k informovanosti žáků a ne k jejich přesvědčení o tom, co bude zhruba za 5 -10 let. Mladí lidé po absolvování středoškolských studií a v průběhu vysokoškolského studia již daleko více "slyší" na toto téma.

Proto se domníváme, že jedinou smysluplnou cestou a investicí do zlepšení přípravy dětí k celoživotnímu vzdělávání je stejná šance dobře začít. Dobře začít v rodině, pak v mateřské škole a následně ve škole základní. Předpokladem úspěchu jsou tak stejné "startovní" předpoklady. A ty vytvářejí především rodiče.

II. Témata projektu

Obsahem akce jsou témata, která každý člověk považuje za zcela samozřejmá, ale reálný výkon rodičovských rolí pak vykazuje následně velké nedostatky v základních vědomostech:

 • Jak poznat charakter svého partnera ještě před rozhodnutím mít spolu dítě.
 • Informace o zdravém početí dítěte.
 • Zdravé a bezproblémové těhotenství a narození dítěte - vliv nebezpečných látek na zdraví a život plodu následně po narození dítěte.
 • Rizika poškození mozku dítěte.
 • Péče o zdravý vývoj dítě v jednotlivých obdobích. Láska, něha, pravidla.
 • Řád a pravidla jako základ úspěšné výchovy.
 • Role matky a otce při výchově dítěte.
 • Vyspělosti dítěte ve třech letech aneb předškolní a školní zralost a její ověření.
 • Zásady správné výchovy, výchovné problémy.
 • Vstup dítěte do školy a spolupráce se školou.
 • Co jsou vzdělávací potíže a jak je řešit?
 • Možnost vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně.
 • Význam komunikace v rodině, hry s dítětem.
 • Význam spánku.
 • Učení ve škole a jak dosahovat úspěchu při školní práci.
 • Řešení partnerské krize.

III. Videa

PhDr. Marek Herman

Mgr. Jiří. Halda

PhDr. Jan Svoboda

Milan Studnička

KONFERENCE Prevence rozpadu rodin a vztahů (Kraj Vysočina):
Mgr. Pavel Rataj, PhDr. Lenka Šulová, Mgr. Jiří Halda
https://www.youtube.com/watch?v=g-HHPbtuGD8 

Mgr. František Halada, MBA
fhaladahal@gmail.com
+420 603 527 838 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!