Vzdělávání a poradenství

I.  ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE, WORKSHOPY 

jsou zaměřené na praktický rozvoj jednotlivců i celého týmu. Součástí nabídky jsou pracovní materiály - skripta pro účastníky. Před realizací akce bude zaslána vedení školy podrobná anotace a program.

PREZENČNÍ SEMINÁŘE 

 • Prezentační a komunikační dovednosti učitele, videotrénink, reflexe. Neverbální komunikace.
 • Metodika jednání učitele s rodičem. Řešení případových studií.
 • Kroky k efektivní a partnerské spolupráci zřizovatele a ředitele školy.
 • Moderní výukové metody a praktické formy práce ve školní výuce. 
 • Práce s heterogenní skupinou žáků v rámci společného vzdělávání. 
 • Efektivní a smysluplná práce třídního učitele. Metodika práce se třídou.
 • Kultura školy, dotazník a jeho vyhodnocení, jak kulturu školy společně vytvářet.
 • Rozvoj vlastní osobnosti (co potřebuje lídr, testování a výstupy).
 • Time management v pracovním i osobním životě. Kvadrant řízení času.
 • Komunikační dovednosti, pravidla a zásady důležité pro správnou komunikaci učitel-žák a žák-učitel. Praktická cvičení.
 • Mezilidské vztahy. Řešení konfliktních situací ve škole a jak jim předcházet.
 • Problematika trauma respektujícího přístupu ve škole.
 • Duševní hygiena pedagoga a která pravidla nastavit ve škole.
 • Time management v pracovním i osobním životě. Kvadrant řízení času.
 • Praktické zaškolení pedagogů a vedení školy v IS Škola OnLine.
 • Co znamená wellbeing, jeho východiska, psychologický základ, oblasti a možnosti realizace ve škole.
 • Metodika vedení a systém hodnocení pedagogů, materiály, směrnice.
 • Typologie osobnosti aneb poznej sebe sama. Individuální testování on-line.

 
ON-LINE ŠKOLENÍ, WORKSHOPY A WEBINÁŘE (prostředí MS Teams, Google Meet, Zoom) 

II.  PORADENSTVÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

 • Příprava adepta na konkurz ředitele školy.
 • Zapracování nového ředitele (oblast personální, ekonomická, řídící).
 • Organizační řád a systém směrnic školy.
 • GDPR - práce s daty, ochrana dat.
 • Pracovně právní vztahy, řešení praktických situací.
 • Projekty (šablony MŠMT) a organizace projektových dnů.
 • Strategické plánování, strategie budování týmu.
 • Problematika spolupráce se zřizovatelem, zásady úspěšných vztahů.
 • Informační systém školy - Škola OnLine, zajištění převodu dat, pomoc s administrací.
 • On line testování ve vedoucích funkcích, prezentace výsledků.
 • ICT, standardy ve škole, kompetence pedagogů.
 • RVP, ŠVP a průběžná práce s dokumenty ve škole. Příprava nového ŠVP (na základě revize RVP).
 • Kultura školy, zadání, zpracování výsledků, prezentace pro vedení školy.

Pomohu vám nastavit systém vzdělávání ve škole.

Mgr. František Halada, MBA
fhaladahal@gmail.com
+420 603 527 838 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!